Breathplay

Breathplay on SMDOMEBreathplay: de medisch-technische kant

In dit stuk zullen wij, proberen uit te leggen wat de mogelijke gevaren zijn bij het spelen van breathplay. Ja, we zijn er inderdaad van overtuigd dat bij elk breathcontrol-spel schade aan onder andere de hersenen optreedt. Maar zolang we de risico’s kennen en we daardoor bij elke stap die we nemen bewust het risico afwegen tegen de kick, het genot, het doel… Ons enige doel is om je te informeren, de keuze is dan aan iedereen.

Of, zoals iemand ooit schreef: “We have many billions of neurones and the brain can work with much fewer than its natural endowment. They are destroyed all the time by ageing, alcohol and other drugs, blows to the head and so on. It might be rational to decide to ‘spend’ some of our generous but finite supply on activities we enjoy, but spend carefully.”

Breathplay technieken

Er zijn verschillende manieren om de ademhaling van iemand anders te beheersen. Hieronder zetten we ze op een rijtje, op volgorde van ons inziens minst gevaarlijk naar uiterst gevaarlijk.

  1. voorkomen van het inademen van lucht door het blokkeren van de mond/neus (met handen, gags, tape, facesitting, luchtdichte maskers). Wees hierbij altijd bedacht op misselijkheid en overgeven, waarbij iemand kan stikken in eigen braaksel!
  2. rebreathing, ademen in luchtdichte ruimte (bijvoorbeeld plastic zak). Hierdoor wordt het gehalte koolmono-oxide en kooldioxide in de ingeademde lucht steeds hoger, en het gehalte zuurstof steeds lager. Hierdoor wordt het steeds moeilijker voldoende “lucht” te krijgen.
  3. druk op de carotiden, de slagaders in de nek die de hersenen van zuurstofrijk bloed voorzien. Je vindt ze aan weerszijden van de adamsappel/luchtpijp. Bij directe en maximale druk op de beide halsslagaders duurt het ongeveer 3-15 seconden voordat iemand bewusteloos raakt. Bij een meer indirecte methode (bijvoorbeeld necklock) duurt dit veel langer. Nota bene: ook het bijkomen uit de bewusteloosheid duurt hierbij langer.
  4. onder water houden. Omdat je geen directe druk op weefsel veroorzaakt, is dit tamelijk veilig. Het kan echter gevaarlijk zijn als je ‘slachtoffer’ bewusteloos raakt en vlak voor het bewusteloos raken water ‘inademt’. Hou daarom goed in de gaten wat er gebeurt en zorg dat je je ‘slachtoffer’ goed kent, zodat je zijn of haar lichaamstaal goed kunt interpreteren.
  5. druk op luchtpijp. Die is lastig te bewerkstelligen, omdat je meestal niet druk op de luchtpijp uitoefent maar op de halsslagaders. Druk uitoefenen op de luchtpijp is erg gevaarlijk, omdat de luchtpijp bestaat uit een aaneenschakeling van harde ringen en zacht spier/bindweefsel. Bij druk op het zachte deel van de luchtpijp kan de luchtpijp ‘inzakken’.

Wat gebeurt er tijdens breathplay eigenlijk?

Breathplay heeft effect op verschillende organen in het lichaam.

Hersenen

Het simpele feit dat de hersenen te weinig zuurstof krijgen, is de kick van breathcontrol. Het zuurstoftekort veroorzaakt euforie (zeer prettige, verhoogde stemming), zorgt dat gedurende seksuele handelingen het orgasme eerder wordt bereikt en het orgasme vaak heftiger is. Dat is waarom we het doen. Echter: deze verschijnselen zijn ook een duidelijk teken dat de hersenen een tekort aan zuurstof aan het verkrijgen zijn. Eén van de eerste zichtbare ‘stressverschijnselen’ van de hersenen is flauwvallen, het verliezen van bewustzijn, gecombineerd met bleekheid van de huid en een trage pols. Luttele seconden voorafgaand aan het flauwvallen zal de nog erg alerte persoon de verschijnselen ervaren die normaliter aan flauwvallen voorafgaan: oorsuizen, het ‘zwart worden voor de ogen’ en soms lichte misselijkheid.

Vaak is het dan echter al te laat en zal ook onmiddellijke hervatting van de lucht/bloedtoestroom naar de hersenen het flauwvallen niet meer kunnen voorkomen. Tijdens het flauwvallen kan het slachtoffer de controle over blaas- en sluitspier verliezen. Vaak, maar niet altijd, wordt het flauwvallen gevolgd door reflexmatige bewegingen van het lichaam dat een laatste poging doet om zich te ontdoen van de ‘luchtwegnemer’.Hoewel meeste mensen die aan breathcontrol doen allang voor dit punt gestopt zullen zijn, is het voor anderen juist de ultieme kick. Maar: flauwvallen is een natuurlijke acute stressreactie, die aangeeft dat het absoluut tijd is om te stoppen! Flauwvallen is doodsoorzaak nummer 1 bij breathcontrol, omdat veel mensen breathcontrol alleen uitvoeren, zonder iemand bij zich om de adembelemmering te verwijderen en hen bij te brengen. Ons advies: doe nooit alleen aan breathplay

Halsslagader

De halsslagader is het grote bloedvat dat de hersenen van bloed voorziet. Deze splitst zich zo’n centimeter of 3 onder de kaaklijn in 2 vaten. Op deze plek in het bloedvat bevinden zich de sensoren van het lichaam die de bloeddruk naar de hersenen toe in de gaten houden. Als je nu juist op deze plek dit bloedvat dichtdrukt, denkt deze sensor te maken te hebben met een te hoge druk. Dan zullen deze cellen aan het hart het signaal geven om langzamer te gaan kloppen of te stoppen met kloppen, en zorgen dat alle vaten gaan uitzetten, wat de zuurstoftoevoer naar de weefsels nog sterker vermindert. Niet doen dus!

Hartspier

Tijdens breathplay vindt een daling plaats van de hoeveelheid zuurstof die aan de hartspier wordt afgegeven. Daardoor ontstaan extra hartslagen (extrasystoles). Het is onvoorspelbaar wanneer deze zullen optreden, zelfs aan een hartmonitor. Extrasystoles kunnen uiteindelijk een functionele hartstilstand tot gevolg hebben doordat het hart te snel klopt om nog effectief bloed rond te pompen, wat uiteindelijk tot een echte hartstilstand zal leiden. Wanneer dit punt optreedt, is onduidelijk en onvoorspelbaar. Zelfs als je iemand aan een hartmonitor zou leggen, weet je het pas als het te laat is! Ik wil echter benadrukken dat dit te trainen is (ervaren duikers kunnen minuten onder water doorbrengen zonder dat er ook bij grondig onderzoek veranderingen in de hartspier zijn waar te nemen) en dat de algehele conditie van de desbetreffende persoon ook zeker meetelt.

Stresshormonen

Op het moment dat het lichaam een stressreactie (lichamelijk of psychisch) vertoont, worden er stresshormonen vrijgemaakt. Dat heeft gevolgen voor diverse lichaamsfuncties. Daarover valt een heleboel te zeggen, maar één ding is wel aardig om te weten. Stresshormonen (catecholaminen) die vrijgemaakt worden bij verstikking of wurging dragen bij aan het slechter functioneren van het hart (dat het toch al moeilijk heeft door de daling in zuurstoftoevoer). Nu is uit onderzoeken gebleken dat dit vrijkomen van catecholaminen minder is in ‘niet als gevaarlijk ervaren situaties’ (bdsm is in principe consensual…) dan in als gevaarlijk geziene situaties 😉

Veiligheid

Het risico van flauwvallen brengt ook met zich mee dat je aan de zwaartekracht moet denken… flauwvallen betekent de grond raken. Zorg dat iemand in het geval van flauwvallen zijn of haar hoofd niet kan stoten!

Wat te doen bij flauwvallen? Verwijder direct alle vormen van bondage, uiteraard beginnend bij de ademhalingbelemmering. Leg het ‘slachtoffer’ op de rug, liefst met de benen hoger dan de rest van het lichaam. Zorg voor voldoende ventilatie. Dit moet binnen zeer korte tijd leiden tot het weer bijkomen van de persoon, die echter nog lange tijd gedesoriënteerd kan zijn. Als je ‘slachtoffer’ niet binnen 30 seconden weer bijkomt, check dan zijn of haar hartslag en ademhaling en zoek hulp. Ook als iemand langer dan een half uur gedesoriënteerd blijft, telkens het bewustzijn blijft verliezen of anderszins raar gedrag vertoont (agressiviteit, irrationaliteit, niet uit woorden kunnen komen), moet je medische hulp inroepen.

Je kunt ongeveer 3 minuten zonder zuurstof voordat hersenen ernstige onomkeerbare schade gaan lijden. Er zijn echter aanwijzingen dat ook het vaker blootstaan aan korte perioden van ‘zuurstofloosheid’ van de hersenen kleine infarctjes en andere schade aan de hersenen kunnen teweegbrengen, terwijl die schade niet direct blijkt. Ook dagen of weken na het spel kan de hersenschade pas duidelijk worden en tot de dood leiden. Er zijn gegevens dat een tweede maal bewusteloos raken door zuurstoftekort van de hersenen, kort na de eerste maal, langer duurt dan de eerste maal. Dat betekent dat het ook langer duurt voordat je lichaam alarmsignalen gaat uiten en de tijd waarin je hersencellen beschadigd raken dus ook langer is. Bewaar vergaande breathplay dus voor speciale gelegenheden en doe het nooit te vaak achter elkaar!

Een aantal medische situaties kan breathcontrol een erg slecht idee laten zijn. Hart- en vaatlijden (hartinfarct, klachten over pijn op de borst waarvoor geen bewezen niet-cardiale oorzaak gevonden is, herseninfarct, bloedingen, hartfalen etc.) maken breathcontrol iets erg onverstandigs. Hetzelfde geldt voor longaandoeningen als longemfyseem, longembolie en astma. Bij mensen met hart- of longaandoeningen is de zuurstofvoorziening van het gehele lichaam en zeker de hartspier al veel fragieler dan bij volledig gezonde mensen. Bij hen kunnen zelfs luttele seconden zonder zuurstof deze fragiele balans doen omslaan, met fatale gevolgen.

Doe niet aan breathplay vlak na hyperventilatie. Dan lijk je langer zonder zuurstof te kunnen dan werkelijk het geval is. Het gebruik van drugs, met name cocaïne/speed, is sowieso uit den boze. Wanneer je met iemands ademhaling speelt, speel je ten diepste met iemands leven. Hou er daarom, als speler én als bespeelde, je gezonde en onbenevelde verstand bij!

1 gedachte over “Breathplay”

Reacties zijn gesloten.